คลิปนิทานอีสป เรื่องกบเลือกนาย

คลิปนิทานอีสป เรื่องกบเลือกนาย นิทานอีสปเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามว่า ทำใมถึงต้องแสวงหาสิ่งที่ดีขึ้นๆไปทั้งที่ สิ่งที่มีอยู่แล้ว ก็ไม่เดือดร้อนใจ คลิปนิทานอีสป กบเลือกนาย