นิทานอีสป เรื่อง ลมและดวงอาทิตย์

ครั้งหนึ่งลมและดวงอาทิตย์ถกเถียงกันว่า ฝ่ายใดจะแข็งแรงกว่ากัน แล้วทั้งสองฝ่าย ก็ตกลงกันว่าจะใช้วิธีตัดสินโดยการทดสอบให้เห็นจริงว่า หากผู้ใดสามารถทำให้นัก เดินทางผู้หนึ่ง ถอดเสื้อคลุมออกจากตัวได้ ผู้นั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุด   ลมเป็นฝ่ายเริ่มแสดงก่อน มันรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วพัดอย่างแรงที่สุดจนกลาย เป็นพายุที่ดุร้าย รุนแรง และหนาวเย็น นักเดินทางผู้นั้นรีบกระชับเสื้อคลุมให้แนบตัว และ เอามือทั้งสองข้างจับเสื้อคลุมไว้แน่นเพื่อไม่ให้มันสะบัดไปตามแรงของลม ยิ่งลมพัดแรงขึ้น เท่าใด เขาก็ยิ่งเอามือจับเสื้อคลุมไว้ให้แน่นขึ้นเท่านั้น   และแล้วดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงแรงกล้า แสงอาทิตย์ที่ร้อนแรงขับไล่เมฆ และความหนาวเย็น ไปจนหมดสิ้น นักเดินทางผู้นั้นรู้สึกร้อนขึ้นมาในทันที และเมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงแรงกล้า มากขึ้น…มากขึ้น เขาก็เดินทางต่อไปไม่ไหวเสียแล้ว … Continue Reading →