นิทานอีสป เรื่อง นกที่อยากจะเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีก

วันหนึ่งเทพเจ้าทรงตรัสขึ้นว่า ” พวกสัตว์ปีกที่อยู่ในป่านี้ตัวไหนที่มีขนปีกที่สวยที่สุด เราจะเลือกและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีก ” พวกสัตว์ปีกทั้งหลายพอได้ฟังเข้าเท่านั้น ก็ให้เป็นวุ่นวายกันไปหมดทั้งป่าเพราะทุกตัวนั้นก็คิดว่าตัวเองจะต้องสวย เป็นเลิศและจะต้อง ได้รับตำแหน่งเจ้าแห่งสัตว์ปีกมาครอบครองอย่างไม่มีปัญหา…นกแก้วผู้มีปีกสี สวยสดรีบ พูดขึ้นก่อนใครเลยทีเดียวว่า ” ฉันนี่สิ..สวยอันดับหนึ่ง สีก็สวย ”   นกหางนกยูงมองค้อนแล้วรำแพนหางที่สวยงาม ของตนออกมาเดินโชว์อวดไปรอบ ๆ ” จะเป็นไปได้ อย่างไร?ท่านนกแก้วดูหางของฉันนี่สิ…จะมีใครที่รำแพงหางแล้วสวยงามอย่างนี้ ได้เท่าฉันหรือ ปล่าวล่ะ? “นกอินทรีย์รีบบินมาเกาะตรงหน้านกยูงที่กำลังรำแพนหางและคุยโอ้อวดตัวนั้น ทันที ” แต่ว่าผู้ที่มีพลังเหนือสัตว์ปีกทุกตัวนั้น ก็คือเรา ” … Continue Reading →