นิทานอีสป เรื่อง กากับนกนางแอ่น

นกนางเเอ่นถามกาว่า ” เจ้าว่าขนของข้ากับขนของเจ้า ใครจะงามกว่ากัน ” กามองขนของตนเเล้วตอบว่า ” ข้าว่าขนของข้าก็สวยดีนะ ” นกนางเเอ่นขยับปีกพลางว่า ” เเต่เจ้าดูสิ ขอนของข้าดูสวยเป็นพิเศษในฤดูร้อน อย่างนี้ ” กาจึงกล่าวว่า ” ก็จริงนะ เเต่ขนของข้างามทุกฤดู ไม่ว่าฤดูใดมันก็ จะดำเช่นนี้” คติสอนใจจากนิทานอีสปเรื่องนี้: “ความงามที่คงทนยั่งยืน ย่อมเป็นความงามที่เเท้จริง”

นิทานอีสป เรื่อง กากับนกนางแอ่น

นกนางเเอ่นถามกาว่า ”เจ้าว่าขนของข้ากับขนของเจ้า ใครจะงามกว่ากัน” กามองขนของตนเเล้วตอบว่า ”ข้าว่าขนของข้าก็สวยดีนะ“ นกนางเเอ่นขยับปีกพลางว่า ”เเต่เจ้าดูสิ ขอนของข้าดูสวยเป็นพิเศษในฤดูร้อน อย่างนี้” กาจึงกล่าวว่า ”ก็จริงนะ เเต่ขนของข้างามทุกฤดู ไม่ว่าฤดูใดมันก็ จะดำเช่นนี้” คติสอนใจจากนิทานอีสปเรื่องนี้: “ความงามที่คงทนยั่งยืน ย่อมเป็นความงามที่เเท้จริง”