นิทานอีสป เรื่อง กากับนกนางแอ่น

นกนางเเอ่นถามกาว่า

” เจ้าว่าขนของข้ากับขนของเจ้า ใครจะงามกว่ากัน ”
กามองขนของตนเเล้วตอบว่า
” ข้าว่าขนของข้าก็สวยดีนะ ”
นกนางเเอ่นขยับปีกพลางว่า
” เเต่เจ้าดูสิ ขอนของข้าดูสวยเป็นพิเศษในฤดูร้อน อย่างนี้ ”
กาจึงกล่าวว่า
” ก็จริงนะ เเต่ขนของข้างามทุกฤดู ไม่ว่าฤดูใดมันก็ จะดำเช่นนี้”

คติสอนใจจากนิทานอีสปเรื่องนี้:

“ความงามที่คงทนยั่งยืน ย่อมเป็นความงามที่เเท้จริง”

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

นิทานอีสป เรื่อง กากับนกนางแอ่น

นกนางเเอ่นถามกาว่า

”เจ้าว่าขนของข้ากับขนของเจ้า ใครจะงามกว่ากัน”

กามองขนของตนเเล้วตอบว่า

”ข้าว่าขนของข้าก็สวยดีนะ“

นกนางเเอ่นขยับปีกพลางว่า

”เเต่เจ้าดูสิ ขอนของข้าดูสวยเป็นพิเศษในฤดูร้อน อย่างนี้”

กาจึงกล่าวว่า

”ก็จริงนะ เเต่ขนของข้างามทุกฤดู ไม่ว่าฤดูใดมันก็ จะดำเช่นนี้”

คติสอนใจจากนิทานอีสปเรื่องนี้:

“ความงามที่คงทนยั่งยืน ย่อมเป็นความงามที่เเท้จริง”

 

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.