คลิปนิทานอีสป เรื่องกบเลือกนาย

คลิปนิทานอีสป เรื่องกบเลือกนาย นิทานอีสปเรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามว่า ทำใมถึงต้องแสวงหาสิ่งที่ดีขึ้นๆไปทั้งที่ สิ่งที่มีอยู่แล้ว ก็ไม่เดือดร้อนใจ

คลิปนิทานอีสป เรื่องกบเลือกนาย

คลิปนิทานอีสป กบเลือกนาย

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.